Blog

22. januára 2012

Sms

Content-Type: text/html;
charset=utf-8

Ak majit=
elia mobiln=C3=BDch telef=C3=B3nov p=C3=AD=C5=A1u SMS spr=C3=A1vu s diakriti=
kou alebo pomocou predikt=C3=ADvneho p=C3=ADsania textu T9, za slu=C5=BEbu z=
aplatia viac, potvrdili z=C3=A1stupcovia mobiln=C3=BDch oper=C3=A1torov. Pod=
=C4=BEa =C5=A1=C3=A9fredaktora =C4=8Dasopisu PC Revue Ondreja Macka z=C3=A1k=
ladn=C3=A9 znaky zaberaj=C3=BA =C5=A1tandardn=C3=BD priestor spr=C3=A1vy. Ak sa pou=C5=BE=C3=ADvaj=C3=BA znaky s diakritikou, zaber=C3=A1 z=
nak dvojn=C3=A1sobn=C3=BD priestor a maxim=C3=A1lna d=C4=BA=C5=BEka SMS je 7=
0 znakov. To ist=C3=A9 plat=C3=AD pri pou=C5=BE=C3=ADvan=C3=AD=
predikt=C3=ADvneho p=C3=ADsania textu T9. Pod=C4=BEa Macka sa preto pri p=C3=
=ADsan=C3=AD SMS spr=C3=A1v neodpor=C3=BA=C4=8Da pou=C5=BE=C3=ADva=C5=A5 dia=
kritiku. Niektor=C3=A9 mobiln=C3=A9 telef=C3=B3ny ani nemusia t=
ieto znaky spr=C3=A1vne zobrazi=C5=A5.

Poradca korpor=C3=A1tn=
ej komunik=C3=A1cie spolo=C4=8Dnosti Slovak Telekom Michal Korec uviedol, =C5=
=BEe ide o z=C3=A1le=C5=BEitos=C5=A5 siet=C3=AD. Zobrazovanie samotn=C3=A9ho=
po=C4=8Dtu znakov pri p=C3=ADsan=C3=AD alebo formu odosielania spr=C3=A1v, t=
eda to, =C4=8Di sa p=C3=AD=C5=A1u s diakritikou, predikt=C3=ADvnym p=C3=ADsa=
n=C3=ADm alebo bez neho, obsahuj=C3=BA nastavenia telef=C3=B3nov. Spolo=C4=8D=
nos=C5=A5 Slovak Telekom informuje svojich z=C3=A1kazn=C3=ADkov o zn=C3=AD=C5=
=BEenom po=C4=8Dte znakov v cenn=C3=ADku slu=C5=BEieb. =E2=80=9ED=C4=
=BA=C5=BEka jednej SMS spr=C3=A1vy je maxim=C3=A1lne 160 znakov. P=C3=ADsani=
e SMS spr=C3=A1v s diakritikou alebo T9 sp=C3=B4sobuje zmenu k=C3=B3dovania S=
MS spr=C3=A1vy.
 V takomto pr=C3=ADpade je po=C4=8Det znakov pr=
e spoplatnenie jednej SMS zn=C3=AD=C5=BEen=C3=BD na 70 znakov,=E2=80=9C uv=C3=
=A1dza sa v cenn=C3=ADku.

Odoslan=C3=A9 z iPhonu

=

Nezaradené
About Marek Tóth